Professionals

KNX in ontwerp en bestek

Snel aan de slag met KNX in ontwerp of bestek

 

KNX biedt enorm veel mogelijkheden in allerlei soorten vastgoed. Van woningen tot kantoren, van scholen tot zorggebouwen en van hotels tot industriële panden. Het maken van een ontwerp voor een KNX-systeem vereist enige kennis van de systeemopbouw, wanneer je een effectieve woning- of gebouwautomatisering wilt realiseren.

 

Het opzetten van een systeem in een bestek of een ontwerp wordt sterk vereenvoudigd als u een basistemplate als startpunt kunt gebruiken. KNX en STABU hebben samen een aantal functiegerichte omschrijvingen samengesteld, gebaseerd op de STABU-structuur. Daarmee wordt het mogelijk om gestructureerd en stap-voor-stap een automatiseringsproject op te bouwen. 

Wilt u een KNX-project starten, selecteer in het overzicht hieronder het gebouw dat u wilt ontwerpen, en download het functiegerichte bestand dat bij uw wensen past. Met dit basisbestand heeft u meteen een passend startdocument met de functies die u wenst, dat vervolgens via de STABU-systematiek nog volledig naar wens is aan te passen of aan te vullen. In de komende maanden zullen steeds weer nieuwe templates met extra functionaliteiten aan het onderstaande overzicht worden toegevoegd.


Woning
 

Kantoorgebouw
 

Zorggebouw
 

Hotel
 

School