KNX Algemeen

Word lid van de TC en bouw mee aan de KNX Community

Met ingang van 2018 migreert het netwerk van KNX Professionals naar de KNX Community. Nog meer dan in het verleden bepalen de leden van de KNX Community wat we organiseren, maar ook hoe de KNX Community gaat functioneren. Wil je ook aan het stuur zitten, word dan lid van de Technische Commissie van KNX.

De komende periode willen we de huidige Technische Commissie flink vergroten en versterken. Op die manier ontstaat er een brede vertegenwoordiging van onze achterban, die samen zullen bepalen wat we organiseren, maar ook hoe de KNX Community zal functioneren of welke diensten we de leden zullen aanbieden. Op dit moment bestaat de TC uit vijf leden, maar we hebben behoefte aan minimaal nog tien nieuwe leden die uit alle type organisaties afkomstig kunnen zijn; van zzp’ers tot medewerkers van grote technisch dienstverleners, en van AV-specialisten tot en met een MKB-ondernemers. Installeer, adviseer of programmeer je KNX-installaties, of ben je op andere manier betrokken bij KNX-installaties, sluit je dan aan en bepaal wat de KNX Community voor jou en je collega’s kan betekenen.

De Technische Commissie komt een aantal keer per jaar bij elkaar om met de Marketing Commissie van KNX de grote lijnen van de KNX Community te bepalen. Daarnaast kunnen leden van de Technische Commissie zich aanmelden voor het uitwerken en organiseren van specifieke onderwerpen of activiteiten, die zij samen met MC en KNX Nederland kunnen (laten) uitvoeren.

Wil je meedoen, en heb je tijd om enkele keren per jaar een paar uur te besteden aan het creëren van een actieve KNX Community. Meld je dan aan via een e-mail naar info@knx.nl.